ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΗΠΑ 1

Η νεότερη Ελλάδα, υπήρξε το θύμα των απρόβλεπτων μεταβολών στις θέσεις και τα συμφέροντα των συμμάχων της.

Η ιστορία επαναλαμβάνεται , από την απαρχή του απελευθερωτικού αγώνα ενάντια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, μέχρι και την τρέχουσας δεκαετίας του 21ου αιώνα.

Η γεωπολιτική θέση της Ελλάδας την υποχρέωσε να παίξει τον ρόλο των συνόρων της δυτικής Ευρώπης, συνορεύοντας με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και με το νεοσύστατο Τουρκικό κράτος κατά την διάρκεια και μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ως εκ τούτου η Ελλάς χρησιμοποιήθηκε σαν ένα εργαλείο για την εξυπηρέτηση των θέσεων των συμμάχων της πολλά εκ των οποίων δεν ήταν και απόλυτα κοινά, εξαρτιόντουσαν δε από την εκάστοτε σφαίρα επιρροών που κάθε φορά διαμορφωνότανε .

ΟΙ ΒΡΕΤΑΝΟΙ.

Η Ελλάδα, ιστορικά, ευρισκόταν κάτω από την Βρετανική σφαίρα επιρροής, για πολλά χρόνια.

Μέχρι το τέλος του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου η Μεγάλη Βρετανία εξασκούσε σημαντική επιρροή στην Ελληνική πολιτική σκηνή και όσο τα Βρετανικά συμφέροντα εξυπηρετούντο, η Ελλάδα απολάμβανε ισχυρή υποστήριξη από τους συμμάχους της, σε αντίθεση με τις περιόδους εκείνες που τα συμφέροντα επαναπροσδιορίζοντο , οπότε   η Ελλάδα πλήρωνε ακριβά το τίμημα.

Δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα στα οποία κανείς μπορεί πειστικά να αναφερθεί είναι:

Πρώτα, στην μεταστροφή της θέσης της Μεγάλης Βρετανίας από τον εξολοθρευτικό πόλεμο με τους Οθωμανούς στην Καλλίπολη (αρχές του 20ου αιώνα) και στην προτροπή των Ελλήνων συμμάχων της να εισβάλουν στην Μικρά Ασία, στην προδοτική ανάπτυξη ισχυρότατης συμμαχίας με τον   Κεμάλ τον ιδρυτή του Νέου Τουρκικού Κράτους μετά τον καταποντισμό του Σουλτάνου,   συμμαχία που εξυπηρετούσε τα Βρετανικά συμφέροντα στο ΙΡΑΚ και στην Μέση Ανατολή γενικότερα, βλέπε δρόμο για τα πετρέλαια κλπ. Σ’ αυτό αναφέρεται και ο George Horton, ο Αμερικανός Πρόξενος στην Σμύρνη το 1922, στο βιβλίο του, «Η Μεγάλη Προδοσία». Βλέπε ομιλία της Νάνση Χόρτον.

THE BRITISH

Till the end of World War II Britain exercised a very strong influence in Greek political scene and as long as the British interests were served, Greece enjoyed strong support from its allies, while at the same time paid a high penalty each time the interests of Great Britain shifted from its original position. Two striking examples that one can convincingly refer to are:

First example, the shifting of the British position from fierce fighting the Ottomans in Kalipoli, (start of the 20th century) and the encouragement of their Greek allies to invade Asia Minor to the development of a strong alliance with Kemal, the founder of the new Turkish State, after the fall of the Sultan, to serve British interests in Iraq and the rest of Middle East. This is to what George Horton the American Consular in Smyrna during 1922 was referring to in his famous Book “The Great Betrayal”. Read under a separate page in this site, The speech of Nancy Horton.

Second example, the conflict of Cyprus where Britain directly confronted Greece over the fight of Greek Cypriots for unification with Greek main land.

Both examples show very vividly how deep and decisive the British involvement has been in the maters of the Greek state during the first part of the 20th century but at the same time it demonstrates the magnitude of damage the shifting of interest has caused for Greece.

Referring to the first example, Greece suffered the biggest defeat of its history in Asia Minor (1922) that ended in the expulsion of Greeks from Asia Minor, biggest population movement the history has known (1.5 m refuges).

For the second example, who can forget the statement made by Winston Churchill, after the first victory the Greek army managed to achieve against the axis, defeating the Italians, the famous: “ From now on we should not say that Greeks fight like Heroes but heroes fight like Greeks”. Also the same man, the same period, encouraged the Greeks to fight the Germans by one other famous statement: “ Greece fight for Cyprus”. And what a disappointment that has been.

USA

From the end of World War II and the termination of a disastrous civil war, Greece joint the NATO alliance and the USA influence started.

From the end of World War II and the termination of a disastrous civil war, Greece joint the NATO alliance and the USA influence started. USA, naturally, dominated NATO organization as a leading world military and economic power and as long as Greece played the role of the frontier to USSR dominating world Greece received both economic, political and military support.

Greece cannot forget ¨Marshal Plan¨ that helped the country recover from the damages of the second world war.

The participation of Turkey, as a member of the same alliance, has always been a problem and obliged USA to play a delicate balancing political game between both countries which apart from their similar position against USSR had nothing in common in terms of national aspirations with major confrontations that lead to the invasion of Cyprus by the Turkish army and subsequent occupation of half of the island. This lead to the temporary withdrawal of Greece from NATO alliance.

It is necessary, at this point, to stress a very important and dramatic historical fact related to this invasion, as this lead to the fall of the Military Dictatorship that was governing Greece since April 1967. The Turkish invasion eventually lead to the occupation of 38% of Cyprus which was a very high price that Greece had to pay for the fall of this Dictatorial state.

Greeks have conflicting views regarding the involvement and influence USA had over the establishment of the Military dictatorship, as well as with their position over the Cyprus issue.

One should not forget that Greece, at the end of world war II, had a very bitter experience with a cruel civil war that followed up, in conflict with the communists. This conflict left deep wounds in the Greek society that are felt even up to day.

This is that time, after the Turkish invasion in Cyprus that the country started a very successful negotiation and became a founder member of the European Union.

So, after the British and then the Americans, Greece entered into a period of fast growth under the European Union scheme and mainly with support of the two main European countries France and Germany.

THE EUROPEAN UNION

Greece benefited considerably from its participation into the European Union, especially because of significant funding that the country enjoyed towards the creation of its infrastructure. Never the less there are quite a few short comings that are becoming more evident during the last couple of years, especially after Greece joint the monetary union.

Apart from the funding of its infrastructure, the vision behind the idea of EU was the creation of a Union of Nations to resemble the United States and apart from the creation of a common market the desire that top Politicians of the founding members had, including famous Greek Statesman like Konstantinos Karamanlis, was the creation of a strong financial entity with common foreign and defense policy, as well as coordinated development potential.

Greece had the vision , the desire and a desperate need to be part of a union of Nations that will protect its frontiers, will allow her to develop in a safe environment and resolve any differences with its neighbors under international law.

This proved to be a chimera not only for Greece but for most members of EU especially for the countries of the southern part of the Union that had to compete with the influx of low cost labor released from the countries of the ex communist group that joint EU after 2000.

The conflict between the industrious north and the slow developing south came to a very difficult turning point especially for Greece that had lost its monetary defenses since it now belonged to a monetary union that could not depreciate its currency being the Euro.

On top of that the fact that Greece had borrowed enormous amounts of money from EU that was not properly used for development but instead ended up in consumption as well as in the expansion of the Public sector.

This practice contributed to the increase of corruption among the politicians who take the blame for bringing Greece very close to bankruptcy at the beginning of 2010.

But is only Greece to be blamed for this, or some inherent weaknesses within EU have become apparent?

Let us take a note of some facts:

Greece is the best customer for Germany for defense and communication equipment.

Germany has a decisive role when it comes to approving European loans to Greece. Who is benefited from these loans? How this money is spent?

Greece was blamed for submitting false financial statistics to EU auditors. Especially hiding funds spent for defense and public sector.

One statement from EU that would consider Greek frontiers as frontiers of EU would be enough to save Greece most of its defense and public expenditure and reduce decisively its deficit.

Is the European Union ready, does it have a mechanism to resolve crises such as the one southern European countries as well as Ireland have been phasing during 2010?

Why Greece remain the only country in the world that has not been compensated from Germany for world war II damages? The last one compensated was Czech Republic only a few years ago……

 

This link leads to a letter signed by 370  University academicians, sent to President Obama regarding the issue of Macedonia,

http://macedonia-evidence.org/documentation.html).

Η Επιστολή των Πανεπιστημιακών προς τον Ομπάμα και στα Ελληνικά

To be continued….

http://timesforchange.wordpress.com/2012/07/10/history-is-being-repeated-but-people-dont-learn-when-are-we-to-learn-our-lesson/

To be continued….

 A separate page has been created within the present site to describe in more detail the period of the financial crisis. see relevant page.