Η εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο το 1974

To be translated. Cyprus has played a major part in the history of the Eastern Mediterranean. The island’s prehistory runs as far back as the beginning of the 6th millennium BC. Early in the 2nd millennium BC the Achaean-Greeks established city-kingdoms on the Mycenaean model and introduced the Greek language, the Greek religion and the … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο το 1974.