• Ελληνικά
 • English
 • Συνεντεύξεις- Interviews

  Μαρτυρία Ελένης Καραντώνη από το Μπουνάρμαπασι (Pinarbasi) .

  « Ως το Εσκί Σεχίρ οι δικοί μας προχωρούσαν χωρίς αντίσταση. Μετά αντιστάθηκαν οι Τούρκοι. Άρχισε το κακό από Έλληνες και Τούρκους. Οι δικοί μας βάζανε τις Τουρκάλες μέσα στα Τζαμιά και τις έκαιγαν. Το είδαν οι Τούρκοι. Άρχισαν και αυτοί να σφάζουν και να καινε » ….

  « Οι μεγάλοι οι δικοί μας ξεκουμπιστήκανε και φύγανε και αφήσανε τον κόσμο στο έλεος του Θεού….Οι Τούρκοι κατέβαιναν και σφάζανε τους Έλληνες το ίδιο έκαναν και οι δικοί μας….Ο τελευταίος στρατός που πέρασε από το Μπουνάρμαπασι (Pinarbasi)         ήταν του Πλαστήρα……Σ’ αυτούς         που δεν έφευγαν είπε¨

  « Κοιτάξτε όταν θα δείτε στα υψώματα φωτιές, έτσι που να σχηματίζουν σταυρό, να ξέρετε πώς θ’ αρχίσει η σφαγή.» Πώς το ήξερε? Κάποιος κρυπτο-χριστιανός θα το είπε.

  Από τους κατοίκους του Μπουνάρμαπασι έμειναν καμιά δεκαριά οικογένειες. Από αυτές οι περισσότεροι ατιμάστηκαν και σφάκτηκαν. Οι υπόλοιποι που έφθασαν στην Σμύρνη τους έσφάξε ο Κεμάλ.

  Εμείς ήμασταν στην Σμύρνη. Την νύκτα οι Τσέτες έκαναν επίθεση ν’ αρπάξουν να σφάξουν. «Βοήθεια! Βοήθεια! Φώναζε ο κόσμος. Τα Εγγλέζικα πλοία ήταν απέναντι. Έριχναν τους προβολείς. Σταματούσαν για λίγο. Πάλι έκαναν επίθεση. Την νύχτα θέλαμε να πάμε προς νερού μας. Φρίκη Βρεθήκαμε σε μία χαβούζα, γύρω γύρω σπαρταρούσαν κορμιά και μέσα η χαβούζα ήταν γεμάτη κεφάλια….Ήταν φοβερό ‘όσοι το είδαν τρελάθηκαν. Εκεί σ’ αυτό το μέρος χάσαμε τον Πατέρα μας.

  Σημείωση:

  Μπουνάρμαπασι (Pinarbasi) 11χλμ ΒΑ της Σμύρνης.1000 πληθυσμός 800 Έλληνες. (11km North East of Smyrna 1000 population 800 Greeks)

  English translation  folows

  “As far as Eski Sehir our people advanced without resistance. Then the Turks resisted. The evil began with Greeks and Turks. Our people used to put the Turkales inside the Mosques and burn them. The Turks saw it. They also began to slaughter and burn “…

  “Our elders unbuttoned and left and left the world to the mercy of God….The Turks came down and slaughtered the Greeks, so did ours….The last army that passed through Pinarbasi it was Plastiras’s… He said to those who did not leave

  “Look when you see fires on the heights, so that they form a cross, know how the slaughter will begin.” How did he know that? Some crypto-Christian would say so.

  About a dozen families remained from the inhabitants of Bunarmapasi. Most of them were dishonored and slaughtered. The rest who arrived in Smyrna were slaughtered by Kemal.

  We were in Smyrna. At night the Chetes made an attack to seize and slaughter. “Aid! Aid! People were shouting. The English ships were opposite. They were throwing the headlights. They stopped for a while. They attacked again. At night we wanted to go to toilet. Horror. We found ourselves in a havuza, bodies were strewn all around and inside the havuza was full of heads…. It was terrible ‘those who saw it went crazy. There in this place we lost our Father.

  Note:

  Pinarbasi 11km NE of Smyrna. 1000 population 800 Greeks. (11km North East of Smyrna 1000 population 800 Greeks)

   

   

  Συνέντευξη των αδερφών Ευαγγελίας Κούζου και Δωροθέας Γερανίου για το Κυρκαγατσ. http://www.dailymotion.com/video/xr7bq7_yyyyyyyyyy-yyy-yy-yyyyyyyyy-v2_people

   

  Συνέντευξη του κ Παπαζαχαρίου του τελευταίου επιζήσαντος Έλληνα κατοίκου του Κυρκαγατσ λίγο πριν τον χάσουμε https://www.dailymotion.com/video/x5mrhe5

  Μαρτυρία Ελένης Καραντώνη από το Μπουνάρμαπασι (Pinarbasi) .

  « Ως το Εσκί Σεχίρ οι δικοί μας προχωρούσαν χωρίς αντίσταση. Μετά αντιστάθηκαν οι Τούρκοι. Άρχισε το κακό από Έλληνες και Τούρκους. Οι δικοί μας βάζανε τις Τουρκάλες μέσα στα Τζαμιά και τις έκαιγαν. Το είδαν οι Τούρκοι. Άρχισαν και αυτοί να σφάζουν και να καινε » ….

  « Οι μεγάλοι οι δικοί μας ξεκουμπιστήκανε και φύγανε και αφήσανε τον κόσμο στο έλεος του Θεού….Οι Τούρκοι κατέβαιναν και σφάζανε τους Έλληνες το ίδιο έκαναν και οι δικοί μας….Ο τελευταίος στρατός που πέρασε από το Μπουνάρμαπασι (Pinarbasi)         ήταν του Πλαστήρα……Σ’ αυτούς         που δεν έφευγαν είπε¨

  « Κοιτάξτε όταν θα δείτε στα υψώματα φωτιές, έτσι που να σχηματίζουν σταυρό, να ξέρετε πώς θ’ αρχίσει η σφαγή.» Πώς το ήξερε? Κάποιος κρυπτο-χριστιανός θα το είπε.

  Από τους κατοίκους του Μπουνάρμαπασι έμειναν καμιά δεκαριά οικογένειες. Από αυτές οι περισσότεροι ατιμάστηκαν και σφάκτηκαν. Οι υπόλοιποι που έφθασαν στην Σμύρνη τους έσφάξε ο Κεμάλ.

  Εμείς ήμασταν στην Σμύρνη. Την νύκτα οι Τσέτες έκαναν επίθεση ν’ αρπάξουν να σφάξουν. «Βοήθεια! Βοήθεια! Φώναζε ο κόσμος. Τα Εγγλέζικα πλοία ήταν απέναντι. Έριχναν τους προβολείς. Σταματούσαν για λίγο. Πάλι έκαναν επίθεση. Την νύχτα θέλαμε να πάμε προς νερού μας. Φρίκη Βρεθήκαμε σε μία χαβούζα, γύρω γύρω σπαρταρούσαν κορμιά και μέσα η χαβούζα ήταν γεμάτη κεφάλια….Ήταν φοβερό ‘όσοι το είδαν τρελάθηκαν. Εκεί σ’ αυτό το μέρος χάσαμε τον Πατέρα μας.

  Σημείωση:

  Μπουνάρμαπασι (Pinarbasi) 11χλμ ΒΑ της Σμύρνης.1000 πληθυσμός 800 Έλληνες. (11km North East of Smyrna 1000 population 800 Greeks)

  Συνέντευξη των αδερφών Ευαγγελίας Κούζου και Δωροθέας Γερανίου για το Κυρκαγατσ. http://www.dailymotion.com/video/xr7bq7_yyyyyyyyyy-yyy-yy-yyyyyyyyy-v2_people